.

Definitionen av propaganda

I dessa tider av propagandakrig så kanske man bör definiera vad exakt propaganda är och vilket syfte den har. Om man nu ska förlita sig på Wikipedia så låter det så här:
"Propaganda (av det latinska propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (politik, policy, religion, uppfattning, förändring, vara, tjänst, etc.) eller någon (politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbete, befattning, position eller tjänst). Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt."
Så om man nu har denna definition klar i sinnet så kan man fråga sig hur man ska klassificera denna ledare från Expressen den 27 oktober 2015:
-------------------
Sluta fega om Nato, sossar.
Det är utmärkt att Sverige fördjupar samarbetet med Nato. Men varför är det så tyst inom socialdemokratin?
"Försvarsminister Peter Hultqvist, S, fortsätter på den inslagna Natovägen. Sverige ska troligen bli medlem i Nato:s center för strategisk kommunikation. Det är ett kunskapscenter om psykologisk krigföring som identifierar och analyserar propagandan i sociala medier.
Naturligtvis kommer ett svenskt deltagande i detta Natosamarbete att bekymra Kreml. Och just omsorgen om vad man i Ryssland tycker om Sveriges djupa förbindelser med Nato, brukar användas som ett argument av Natomotståndarna i den svenska vänstern.

Vänsterpartiets Stig Henriksson, ledamot i riksdagens försvarsutskott är således motståndare till försvarsminister Peter Hultqvists planer:
"Jag vet inte om Nato och USA, som är huvudaktör, har ett fläckfritt track record när det gäller att inte använda ryktesspridning och så vidare."
Det var ett märkligt argument. Som försvarspolitiker borde Henriksson vara införstådd med att det svenska psykologiska försvaret i praktiken är obefintligt och vi behöver därför kompetensupprusta även på detta område. Vänsterpartister bör också vara försiktiga med att ifrågasätta någon parts "fläckfria förflutna" med tanken på partiets historiska fjäskande för världens kommunistdiktaturer.

.. vårt intima samarbete med Nato ska fördjupas ytterligare med det så kallade värdlandsavtalet. Innebörden av den proposition försvarsministern ska lägga fram nästa år är att Nato-trupper ska kunna öva i Sverige och komma hit om det börjar bränna till ordentligt i vårt närområde. Det är ett logiskt och välkommet avtal.
Expressen
-------------------

Om man nu analyserar detta budskap baserat på wikipedias definition av propaganda:

1. "Ett meddelande avsedd att föra fram en agenda eller ett visst budskap". Ok, check.
2. "Avsedd att väcka positiva eller negativa känslor för något". Check igen
3. "Avsändaren är part i målet". Utan tvekan men här blir det lite kusligt med tanke på att Expressen är en svensk tidning som här propagerar för att utländska trupper ska placeras på svensk mark. Så avsändaren är något oklar.
4. "Syftet är således inte att informera utan att påverka". Tveklöst
5. "Innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt". Japp.

Vi får höra en massa om rysk propaganda men det är sällan det presenteras några konkreta exempel som fått någon större spridning, speciellt inte till den grad att det skulle motivera medlemskap i Natos egna propagandaorgan. Jag har aldrig sett en ledarredaktion på någon svensk tidning propagera för rysk truppnärvararo på svensk mark t ex.

Man kan bara dra slutsatsen att denna ledare i Expressen själv är ett exempel på flagrant propaganda, uppenbar Natopropaganda avsedd att skrämma svenskar till att ansluta sig till Nato och dess strategiska kommunikationscenter med motivationen att motverka odefinierad rysk propaganda.

Man kan ju fråga sig om denna Natopropaganda från Expressens ledarsida härstammar från Nato:s center för strategisk kommunikation i Lettland?Relaterat:
Share on Google Plus