.

Four HorsemenSystemfel som hotar världen (engelska: Four Horsemen, "Fyra ryttare") är en brittisk filmpamflett från 2012 i regi av Ross Ashcroft. Filmen kritiserar systemet med fractional-reserve banking, skuldbaserad ekonomi och bankers lobbyverksamhet, som den menar är ett allvarligt hot mot den västerländska civilisationen. Den kritiserar kriget mot terrorismen, som den menar inte utkämpas för att sprida liberal demokrati, utan för att skapa större skulder till bankerna.
Share on Google Plus