.

190 000 kan söka asyl i år kostnadsökning på minst 70 miljarder kronor på två år


Mellan 140 000 och 190 000 personer väntas komma till Sverige i år - och osäkerheten för 2016 är mycket stor. Migrationsverket räknar med en kostnadsökning på minst 70 miljarder kronor på två år.
I prognosen förutspår myndigheten att mellan 140 000 och 190 000 asylsökande kommer till Sverige i år. Bland dem är mellan 29 000 och 40 000 ensamkommande barn. Prognosen för i juli var 74 000 för hela året.
Siffrorna för 2016 bedöms också som osäkra och där räknar Migrationsverket med att mellan 100 000 och 170 000 personer söker asyl, varav 16 000-33 000 förväntas vara ensamkommande barn.
Beräkningarna bygger på att EU agerar för att få till en lösning på den akuta krisen. Det handlar bland annat om överenskommelser med Turkiet, gränskontroller och så kallade hot-spots, det vill säga särskilda gränszoner.

Läs Hela Artikeln: (AB)
Share on Google Plus