.

Kostnaden för amerikanska krig sedan 9/11: 1.6 triljoner dollar

Kostnaden för de amerikanska krig som startats sedan den 11 september uppgick 2014 till 1.6 triljoner dollar enligt "Congressional Research Service". Andra rapporter uppskattar kostnaden till ännu mer. En rapport gjord av Neta Crawford professor på Boston University har räknat kostnaden för krigen i Afghanistan, Irak och stöd till Pakistan till 4.4 trillioner. Anledningen till den stora skillnaden i beräkningar är att Neta Crawford räknar in sjukvårdskostnader till veteraner och ränta på den amerikanska statsskulden.
Källa: Mother Jones


Share on Google Plus