.

Medveten attack på läkare utan gränser 2

Ett sjukhus, som drivs av hjälporganisationen Läkare utan gränser, i Saada i norra Jemen träffades under ett saudilett flyganfall. Byggnaden förstördes och flera personer skadades enligt sjukhusets direktör.

”Läkare utan gränsers lokaler i Saada i Jemen träffades i flera flyganfall under natten, med patienter och personal inne i byggnaden”, skrev hjälporganisationen på Twitter.

Läs mer: Aftonbladet VK


Share on Google Plus