.

Uppdrag Granskning: Militär Smuggling på Estonia

Ljuger för hela världen avslöjar S. Torssell 
Stefan Torssell är sjökaptenen som jobbat på Sjöfartsverket sedan 1995 fram tills nyligen. Där har han fått höra och se skrämmande saker som har samband med M/S Estonias förlisning för nästan 20 år sedan.
https://www.youtube.com/watch?v=A564Opf3gFw

Anders Jallai: Det finns inget hål i Estonia!
"Det finns bevis för att det transporterades hemliga laster på Estonia men det är inte allt. Jag har talat med personer som varit med om själva smugglingsoperationerna. Dessa skedde i största hemlighet av den svenska underrättelsetjänsten och det gjordes enligt mina uppgiftslämnare i samarbete med , eller rent av på uppdrag av Nato eller populärare sagt: CIA! Dessutom finns det en logisk orsak till Estonias haveri. Den ena versionen med naturens hjälp och den andra med en mänsklig hand, eller finger rättare sagt, som tryckte på en knapp …"
http://www.jallai.se/2012/05/det-finns-inget-hal-i-estonia/
Share on Google Plus