.

Vad är ett imperium?

Ett imperium är en särskild form av statsbildning. Ett imperium brukar kännetecknas av dessa drag:

• Ett imperium gör anspråk på herravälde över hela världen, eller åtminstone en så stor del av världen som möjligt;
• Ett imperium har inga fasta gränser, utan gränserna kan utvidgas eller dras samman beroende på imperiets framgång;
• Ett imperium försöker kontrollera sin omgivning, men graden av kontroll varierar. Nära imperiets centrum är kontrollen mycket stark, men avtar sedan för att bli ganska svag i imperiets utkanter;
• Ett imperium ser inte sina grannar som jämbördiga med sig själv. Imperiet gör anspråk på överhöghet; andra statsbildningar ses därför antingen som fiender eller i bästa fall som lydriken.

Det Amerikanska Imperiet
Här är en överblick över det amerikanska imperiets historia:


Och dess utbredning genom militärbaser som det såg ut mellan 2001-2003

Förklaring av Petrodollarsystemet:
 


Share on Google Plus