.

Elitens lögner för att förhindra att fred bryter ut - Erik Johansson


 
Jag försöker här visa på den intensiva propagandatsunami vi utsätts för när eliten vill starta ett nytt krig. Jag kommer i nästa del göra en jämförelse med dagens propaganda runt Ukraina. Oavsett vad som är sant och inte så kommer inte nästa krig att bli lika begränsat och "enkelt" som krigen i Irak, Afganistan, Libyen, Somalia, Syrien och Yemen. Nästa gång är det en kärnvapenmakt som är motståndare i stället för några kalasjnikov-viftande tok-islamister. Man hade hoppats att mer eftertanke skulle råda bland våra kära politiker innan de börjar skeppa in krigsmateriel och soldater till Ukraina, oavsett vem det är som gör det.
 


Här tittar jag på medias uppgifter om krisen i Ukraina och hur svårt det är att få en enda källa på det som alla medier i väst har accepterat som sanning. Den konsensus som råder i västmedia om förhållandena i Ukraina kommer, om den okritiskt tas för sanning, att driva världen in i ett tredje världskrig om inte krigshetsen dämpas.I denna video visar jag hur de som står för pengarna för den allmänna krigshetsen i världen gömmer sin identitet bakom så kallade välgörenhetsstiftelser som är mycket noga med att skydda sina donatörers identitet. Pengarna slussas sedan vidare till tankesmedjor som förser media och politiker med förslag om hur de kan öka krigshysterin i världen. Nickedockorna i vår politiska "elit" följer sedan lydigt smedjornas och medias förslag så att vi kanske redan de närmsta åren får chansen att uppleva ett kärnvapenkrig. Pengarna finns inte hos demokratiskt valda institutioner i samhället och vi medborgare får ingen som helst insyn i vilka aktiviteter dessa stiftelser och smedjor företar sig eller hur mycket pengar de satsar på krigshets.
 
 
Share on Google Plus