.

Tankesmedjor, Nazister och Jihadister

Eftersom det inte verkar som våra ledare inte har något större förtroende för valboskapets förmåga att tänka så har de varit tillmötesgående nog att upprätta diverse välfinansierade tankesmedjor för att frigöra oss från denna obehagliga aktivitet samtidigt som de förklarar för oss hur krig är fred, slaveri är frihet och dumhet är styrka.
1971 la Sture Eskilsson, informationsdirektör i Svenskt Näringslivs föregångare SAF, fram en strategisk promemoria som blev känd som ”SAF:s hemliga PM” där han slog fast att de måste "skapa en näringslivets ideologi" och ägna mer resurser åt den opinionsbildande verksamheten och han redogör för hur dessa resurser ska användas bäst för att påverka opinionen för att på lång sikt kunna slå tillbaka vänstern. 1978 utmynnade Sture Eskilssons plan i att den opinionsbildade verksamheten flyttades över från SAF till bokförlaget Timbro, och därmed var Timbro som en tankesmedja fött.
Dan Johansson i Aftonbladet:
I USA satsade näringslivet väldiga resurser på att bygga upp nyliberala tankesmedjor och forskningsstiftelser som Heritage Foundation och Cato Institute. Dessa banade ideologisk väg för Ronald Reagans nyliberala systemskifte under 1980-talet.
Det var förebilden när Sture Eskilsson började bygga upp den nyliberala tankesmedjan och förlaget Timbro, vars idéer bygger på marknadsfundamentalistiska tänkare som Friedrich von Hayek, Robert Nozick, Henri Lepage, James Buchanan, Milton Friedman, Robert Ringer och Ayn Rand. Nyliberalismen blev därmed den ideologi som Eskilsson efterlyst.
Svenskt Näringsliv var på 1980-talet i förhållande till landets storlek, världens rikaste i sin sort - och förmögenheten har vuxit sedan dess. Årsredovisningen 2006 visar att Svenskt Näringsliv hade ofattbara 12 miljarder kronor att "påverka opinionen" med.
Timbro
Timbro en nyliberal tankesmedja som publicerat bl a Ayn Rand, finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som 2003 bildades av Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond. Timbro har enligt uppgift en budget på 25 000 000 kr. Vid stiftelsebildandet av Fritt Näringsliv sköt Svenskt Näringsliv till 300 000 000 kronor och Näfo hela sitt kapital om ca 20 000 000 kronor. Vid sitt sammanträde den 15 februari 2013 beslutade Svenskt Näringslivs styrelse att tillföra Stiftelsen Fritt Näringsliv ett ytterligare kapital om 190 000 000 kronor.

Tankesmedjan Frivärld
Tankesmedjan Frivärld
Timbros tidigare VD, Mats Johansson bildade 2011, den utrikespolitiska Tankesmedjan Frivärld också finansierad av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som enligt deras hemsida:
"bedriver opinionsbildning inom utrikes­- och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och bredda den utrikespolitiska debatten."
Mats Johansson var moderat riksdagsledamot från oktober 2006 till september 2014. Han var mandatperioden 2006-2010 ledamot av kulturutskottet (ordinarie), suppleant i utrikesutskottet och delegat till Nordiska rådet. Efter valet 2010 var han ledamot i utrikesutskottet, krigsdelegationen, Europarådets svenska delegation och suppleant i konstitutionsutskottet, samt ordförande i riksdagens baltiska nätverk.
Mats Johansson
Han har tidigare arbetat som bland annat politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet, redaktör för Svensk tidskrift, chefredaktör för nyhetsbyrån NPT, korrespondent i Washington D.C. samt som informationschef för Moderaterna.
Chef på tankesmedjan är Katarina Tracz som har arbetat på Frivärld sedan starten 2011. Vid sidan av Frivärld är hon International Research Fellow vid the McCain Institute for International Leadership i Washington DC. Katarina är styrelseledamot i Svenska Atlantkommittén och Allmänna Försvarsföreningen.
Erik Brattberg leder programområdet näringsliv och handel på Frivärld. Han delar sin tid mellan Stockholm och Washington DC där han är verksam som Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership. Erik har en bakgrund i Atlantic Council, German Marshall Fund (GMF), Center for Transatlantic Relations, European Policy Centre och Utrikespolitiska Institutet (UI).

McCain Institute for International Leadership
En Washingtonbaserad tankesmedja som samarbetar med Arizona State University och fått sitt namn från den republikanska senatorn och presidentkandidaten John McCain. Tankesmedjan grundades 2012 och får donationer från McCains politiska supporters och en rad multinationella företag. Chef på tankesmedjan är fd. CIA-analytikern och USA:s förre NATO ambassadör, Kurt Volker som är Senior Advisor på Atlantic Council. Han har studerat i Sverige och pratar svenska, ungerska och franska.
Atlantic Council
En Washingtonbaserad tankesmedja startad 1961 för att influera politik för ökad frihandels-integration och stärkt nato-samarbete mellan USA och andra länder. "The Global Business and Economics Program" och "Future Europe Initiativ", "Ukraine in Europe Initiative", "Europe after Greece" vill stärka ekonomisk integration mellan USA och EU medan andra program och center är inriktade på andra områden "South Asia Center", "The Adrienne Arsht Latin America Center","The Rafik Hariri Center for the Middle East", och "Dinu Patriciu Eurasia Center",
President sedan 2007 är fd. Wall Street Journal reportern, Fred Kempe och exekutiv Vice President är Damon Wilson, som har jobbat på
ambassaden i Baghdad, USA:s nationella säkerhetsråd under George Bush som chef för europaaffärer, med reformer av Ukraina under den orangea revolutionen mm
Porosjenko Atlantic Council
Atlantic Advisary Board består av bl a:
Carl Bildt, Former Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Sweden
Jacob Wallenberg, Chairman, Investor AB
Håkan Buskhe, President and CEO, SAAB AB
Zbigniew Brzezinski, Former National Security Advisor to US President Jimmy Carter
Rupert Murdoch, Executive Chairman, 21st Century Fox
Robert B. Zoellick, Chairman, International Advisors, Goldman Sachs
José María Aznar, Former Prime Minister of Spain
Atlantic Council Board of Directors ser man en del kända figurer:
Brent Scowcroft
Henry A. Kissinger
Dov S. Zakheim
Wesley K. Clark
Svenska namn inkluderar:
Mikael Hagström  McKinsey
Michael Andersson Saab North America

Bland finansiärer finns; Chevron, Lockheed Martin, SAAB, Airbus, Raytheon, Bank of America, Pfizer, Coca Cola, ExxonMobil, Barclays, SAS
Kissinger, Brzezinski, Bildt och Wallenberg känner man igen från Trilateral Commission
Aftonbladet:
"Här sker deras hemliga möten
På exklusiva maktklubbar träffas rivalerna Bildt och Ahlin – i smyg
Carl Bildt (M) och Urban ­Ahlin (S) är inte bara ­Sveriges tyngsta utrikes­politiker. I det tysta förenas de också i inflytelserika maktklubbar. Utrikesminister Carl Bildt håller sig sedan ett år med en informell grupp, kallad Strategiska rådet. Den består av akademiker och UD-personal som utrikesministern värdesätter. Den enda politikern från ett annat parti som bjudits in till rådet är Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman.
Ahlins partikamrat, toppdiplomaten Pierre Schori, ställer sig frågande:
– Det verkar konstigt att inte företrädare för andra partier än Urban Ahlin ingår. Som utrikespolitisk talesman för riksdagens s-grupp i opposition var det inte ovanligt att jag hade kontakter då och då med Carl Bildt. Men det var alltid i nära samråd med Ingvar Carlsson och mina kamrater i utrikesutskottet.
Ahlin påpekar dock att han förankrat sitt deltagande i rådet både bland utskottskollegorna inom S, och i partiledningen:
– Alla har varit överens om att vi ska vara med där. Det är bra för oss att få den informationen.
Bildt och Ahlin har också suttit i flera internationella maktsällskap tillsammans. En av dem är Trilateral Commission, en privat amerikansk organisation som grundades på 70-talet av bland andra bankmannen David Rockefeller.
– Jag tog över platsen i kommissionen efter Margot Wallström. Det var kul när jag kom med i början av 2000-talet. Då var det Bildt, jag, Marcus Wallenberg, Belfrage och Ewa Björling. Det var intressanta personer som var med. De är ju liksom finanseliten, näringslivsfolk och väldigt bra diskussioner på de här mötena.
Pierre Schori har en annan uppfattning:
– Trilateralen undvek vi. Den såg vi som en Nato-dominerad herrklubb"
Bildt, Gunilla Carlsson – och Ahlin – anges också alla som bidragare till den amerikanska neokonservativa tankesmedjan Project for the New American Century, PNAC, som finansieras främst av energi- och vapenindustrin och som utgjorde den amerikanska krigslobbyn inför Irakkriget.
Svenska Atlantkommittén
Svenska Atlantkommittén är medlem av Atlantic Treaty Association, som är baserat i Bryssel, och representerar 37 nationella föreningar i Europa och Nordamerika. Motsvarande atlantkommittéer finns i alla Natos medlemsländer och de flesta Partnerskap För Fred-länder. De olika atlantkommittéerna är organiserade i Atlantic Treaty Association (ATA).
Svenska Atlantkommittén bildades 1996 efter att Sverige hade gått med i Partnerskap För Fred, och hade Henrik Landerholm som sin förste ordförande och Ann-Sofie Dahl som sin förste generalsekreterare.
Göran Lennmarker är nuvarande ordförande och är också ordförande för den moderata Jarl Hjalmarsonstiftelsen med verksam i bl. a Vitryssland, Ukraina, Georgien, Azerbajdzjan, Turkiet och länderna på Balkan, Afrika och Latinamerika. Gunnar Hökmark och Margaretha af Ugglas har varit tidigare ordförande i Jarl Hjalmarsonstiftelsen.

Nazister i Ukraina
Andra styrelsemedlemmar är bl a:
Frank Belfrage, ambassadör och som kabinettssekreterare under utrikesminister Carl Bildt från 2006 till 2014. Belfrage haft utlandsposteringar vid de svenska beskickningarna till Wien, vid svenska FN-representationen i New York och London, innan han blev svensk ambassadör till Saudiarabien med postering i Riyadh och sidoackrediterad i Muskat och Sanaa 1984–1987. När regeringen Reinfeldt tillträdde i oktober 2006 utsågs Belfrage till kabinettssekreterare.
Erik Brattberg Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership i Washington DC.
Katarina Tracz Chef för tankesmedjan Frivärld, International Research Fellow vid tankesmedjan McCain Institute for International Leadership i Washington DC. 
Historia
Dessa typer av politiska organisationer med starkt stöd till USA och nyliberal antikommunistisk prägel går tillbaka lång tid. Ett spår från 60-talets proamerikanska organisationer fram till idag kan se ut så här:
1967 hade en politisk organisation med stark antikommunistisk prägel Demokratisk Allians (DA) som en utbrytning ur Kommittén för ett fritt Asien, med Anders Larsson som initiativtagare och sekreterare, bildats i Stockholm.
Organisationen har av bland annat Säkerhetstjänstkommissionen beskrivits som högerextrem och är känd bland annat för sitt stöd för USA:s krigföring i Vietnam och för sitt starka motstånd mot dåvarande statsminister Olof Palme. Dess betydelse minskade sedan Vietnamkriget avslutats och Olof Palme förlorat statsministerposten. Föreningen hade enligt egna uppgifter som mest ca 5 000 medlemmar och kring 40 lokalavdelningar runt om i landet. Den upplöstes 1976, men vissa av dess medlemmar fortsatte att vara aktiva i Stiftelsen Contra.


School of the Americas
Contra
Contra är en svensk nyliberal och konservativ stiftelse som innehar en tidskrift och ett bokförlag. Grundad i Stockholm 1975 under namnet Progressiv Information. De vänder sig uttryckligen emot socialism och förespråkar istället total marknadsekonomi.
Contra grundades av uteslutna medlemmar i organisationen Demokratisk Allians. Stiftelsens verksamhet är uttalat antisocialistisk, och dess tidskrift publicerar artiklar i denna riktning. Den var tidigt ute på svenska med artiklar om Chicagoskolan, Milton Friedman med flera.

Den har också analyserat nazismens och fascismens rötter i socialistiskt tänkande, idéer som uttryckts av bland annat Friedrich von Hayek och Georg Stadtmüller.
KFA
Kommittén för ett fritt Asien (KFA) var en organisation grundad 1966 av Bertil Häggman i syfte att stödja de antikommunistiska regimerna i Vietnam, Sydkorea och Thailand. Organisationen var starkt proamerikansk och knuten till World Anti-Communist League. Under 1970-talet arbetade KFA även tillsammans med Sydvietnams informationsbyrå. Kommitténs verksamhet övervakades av SÄPO.
World Anti-Communist League
WACL bildades 1954 på ett möte i Sydkorea, och var från början en asiatisk anti-kommunistisk organisation under namnet Asian Peoples ́ Anti-Communist League, APACL. Från och med 1958 blir organisationen dock alltmer internationell, och genom ett möte i Taiwan 1967 antogs officiellt namnet WACL.
Då fanns regionala organisationer förutom i Asien, i Europa, USA, Latinamerika och i Arabvärlden, och lokala medlemsgrupper i Australien och i Afrika. Genom åren har WACL haft sitt huvudkontor förlagt i Saigon, Taipei och London med permanent sekretariat i Seoul.
Den svenska delegationen bestod av den estniske högerextremisten Arvo Horm, nazisten Åke Lindsten, Anders Larsson, som arbetade för den svenska sektionen av WACL, samt Åke J Ek, nybliven huvudlärare i psykologi vid polishögskolan i Stockholm. Kongressen, som noga övervakades och styrdes av CIA, valde en ny ordförande för WACL. Valet föll på britt-amerikanen Roger Pearson, en rasbiolog och veteran inom internationella nazistkretsar med nära kontakter till CIA och amerikanska högersammanslutningar som Heritage Foundation och American Security Council.

Pearson skulle snart plockas bort från ordförandeposten, då hans öppna nazism ansågs olämplig för den som ska vara världsligans ansikte utåt. I början av 1980-talet övertogs ordförandeklubban istället av CIA-veteranen John K Singlaub.

Reagan & Talibaner i Vita Huset

John K. Singlaub kände personligen Oliver North, William Casey, CIA chef under Reagan, och var involverad i Iran-Contra affären. Singlaub var Reagans huvudsakliga kontakt i det privata stödet till contras. Genom hans ordförandeskap i World Anti-Communist League (WACL) och dess amerikanska avdelning Council for World Freedom (USCWF), värvade han kongressmedlemmar ur bland både republikaner och demokrater, fd. militärer, paramilitära grupper , utländska regeringar och organisationer. Han träffade ofta kongressmedlemmar på Capitol Hill bl a Charlie Wilson om stöd till både Contras och mujahedin som slogs mot Ryssland i Afghanistan 1979. Det som sedan skulle kallas Al Qaida.

Organisationen erhöll 1991 status som en icke-statlig organisation inom FN, och erkändes som en permanent Non-Governmental Organization (NGO) 1993. 1991 bytte WACL namn till World League for Freedom and Democracy, förkortad
WLFD. Beteckningen WACL kommer dock konsekvent att användas då denna fortfarande är den gängse i inofficiella sammanhang.
John McCain


McCain & Al Qaeda
I mitten av 80-talet var den amerikanske senator John McCain i styrelsen för United States Council for World Freedom, den amerikanska avdelningen av World Anti-Communist League. Vid denna tidpunkt var han också medlem av representanthuset i den amerikanska kongressen där han röstade för finansiellt stöd till Contras, de fd nationalgardister och rebeller i den antikommunistiska kontrarevolutionära gerillarörelse i Nicaragua som åren 1979-1990 försökte återta makten från Sandinistiska Nationella Befrielsefronten (Frente Sandinista de Liberación Nacional) som 1979 störtat den USA-stödda familjediktatur som regerat landet mellan 1936 -1979, klanen Somoza. Council for World Freedom hamnade dock i problem med skatteverket som drog in organisationens skattebefrielsestatus som välgörenhetsorganisation.


Källor:

Share on Google Plus