.

Fornstora Da'r


EU flaggan? Nej, United States Foreign Service
Sverige firar nationaldag igen med många hyllningar till den humanistiska tradition och svenska modell som i decennier präglat vårt samhälle och vår internationella image.

"Våra friheter, såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. Vår jämlikhet. Vår tro på att alla människor är lika mycket värda oavsett hudfärg, kön eller sexuell läggning. Vårt välfärdssamhälle."
http://www.expressen.se/kronikorer/carl-bergqvist/sverige-ar-nagot-att-vara-stolt-over/

Vi har också en tradition av alliansfrihet och att stå upp internationellt och utan rädsla fördöma stormakter när de begår krigsbrott och övergrepp och dessa saker kan vi vara stolta över och värna om. Tyvärr används samma egenskaper nu som argument för att vi ska kapitulera våra friheter, vår suveränitet och vår självständighet.

Det pågår en långsam avdemokratisering och maktförskjutning där EU, som samtliga svenska politiska partier tillsammans totalt bara samlar runt 2% demokratiskt inflytande i, nu bestämmer eller påverkar 60% av kommunernas verksamhet. EU-lag gäller före svensk lag. Det gäller både de lagar som riksdagen beslutar om och de föreskrifter som svenska myndigheter antar. Det innebär att Sverige inte får ha en lag som strider mot EU:s regler.

I EU förhandlas i hemlighet ett transatlantiskt frihandelsavtal, TTIP, som ger multinationella bolag rätt att stämma nationer som hotar deras vinst.

Svensk alliansfrihet har i århundraden hållt oss utanför krig, men med ett bombardemang av skräckpropaganda om den 'onde ryssen', har den svenska ryggraden veknat till den grad att många i panik blivit beredda att slänga ut denna fredsgaranti och bli ytterligare en i det amerikanska imperiets vassallarmé. Även när Ryssland tydligt säger att Natoutvidgning fram till den ryska gränsen upplevs som ett hot de måste försvara sig emot.

NSA och FRA samarbetar i ett globalt övervakningsmaskineri som är det mest integritetskränkande som någonsin producerats i världen.
Så många av dessa friheter som idag hyllas är inte mycket mer än en orgie i nostalgi:

"Du tronar på minnen från fornstora da'r,

 Då äradt ditt namn flög öfver jorden"


Sverige och vår suveränitet är under attack, men inte av "ryska hybridattacker", utan av multinationella företag, nyliberala tankesmedjor, finanslobbyister, amerikanska vapenföretag, imperialistiska militärallianser, paranoida ledarskribenter, internationella banker, en sovjetliknade centralistisk demokratur och ett anhang av "hatets och illviljans kolportörer" Källor och länkar:

Ja till övervakning är bara en formalitet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article22951295.ab

"EU gör vad USA ber dem att göra"
http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/eu-gor-vad-usa-ber-dem-att-gora/

United States Foreign Service
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Service

Sverige är något att vara stolt över
http://www.expressen.se/kronikorer/carl-bergqvist/sverige-ar-nagot-att-vara-stolt-over/

EU-lagar gäller framför svenska lagar
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/

EU påverkar lokalpolitiken
http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverkarlokalt.1753.html

Sveriges inflytande i EU krymper med Lissabonfördraget
http://www.nejtilleu.se/kef/kef135/sveriges_inflytande_i%20_eu_krymper_med_lissabonfordraget.html
Share on Google Plus